Pravila privatnosti

Izjava o privatnosti korisnika web stranica

Ovom Izjavom o privatnosti želimo Vas detaljno informirati sa politikom zaštite Vaših osobnih podataka prilikom njihovog prikupljanja putem naših web stranica, te njihove obrade i čuvanja, a Isto tako i sa svim Vašim pravima vezanim uz osobne podatke koje nam povjeravate.

Molimo Vas da izjavu pozorno pročitate i prihvatite ukoliko ste sa njom suglasni.

Pravni okvir

M&M LEGAL- Zajednički obrt za savjetovanje u svezi poslovanja i upravljanja, Agencija za posredovanje u prometu nekretnina, Rudarska 1, Labin, OIB: 12311825759 sa velikom pažnjom pristupa problemu zaštite osobnih podataka svojih korisnika kao jednom od temeljnih zadataka za stjecanje i očuvanje povjerenja. U želji da jamčimo punu sigurnost podataka kako to nalaže pravna regulativa kroz Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), detaljno smo definirali politiku zaštite osobnih podataka, te proveli niz pravnih i tehničkih mjera za njezinu primjenu, a sa ciljem pune usklađenosti sa navedenim propisima.

Svrha obrade osobnih podataka

Svrha prikupljanja i obrade osobnih podataka na našim web stranicama je u cilju ostvarenja naše osnovne djelatnosti, pružanja slijedećih usluga :
 • Posredovanja pri kupoprodaji nekretnina
 • Posredovanje pri najmu/zakupu nekretnina
Na našim web stranicama prikupljamo samo minimalan broj nužno potrebnih podataka sa slijedećom svrhom :
 • Upiti za uslugama M&M LEGAL - Prikupljaju se : ime, prezime, email, broj telefona
 • Prijava na newsletter – Prikuplja se email
Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu obrade za koju su nam povjereni i za koju postoji suglasnost davatelja.

Sigurnost i tajnost osobnih podataka

Podaci se prikupljaju preko internet poslužitelja u strogo kontroliranom sigurnom okruženju, maksimalno zaštićeni od neovlaštenih pristupa i neovlaštene upotrebe. Protok informacija od uređaja korisnika do poslužitelja vrši se korištenjem HTTPS protokola kojim se podaci kriptiraju za vrijeme prijenosa kako bi i u tom segmentu bili potpuno zaštićeni od bilo kojeg oblika zloupotrebe. Po preuzimanju sa Internet poslužitelja podaci se čuvaju na zaštićenim računalima u enkriptiranim zbirkama osobnih podataka.

Dostupnost podataka trećim licima

Da bi mogli u potpunosti realizirati usluge koje Vam pružamo nužno je da Vaše osobne podatke učinimo dostupnima i odvjetničkim uredima kao subjektima koji neminovno sudjeluju u tom procesu.

Pri tome se prosljeđuje samo minimalan broj podataka neophodan za ostvarivanje usluge tog subjekta kao djela cjelokupne usluge koju M&M LEGAL pruža Vama.

Vaši osobni podaci mogu biti dostupni tvrtkama iz informatičkog sektora angažiranih od strane M&M LEGAL sa svrhom pružanja usluga razvoja i održavanja aplikativnog softvera kojim se koristimo, usluga održavanja i sigurnosti lokalnih računala, te usluga Internet poslužitelja i cloud pohrane podataka. Tvrtke angažirane na navedenim uslugama jesu pouzdani partneri sa ugovornom obvezom čuvanja tajnosti podataka i pridržavanja pravne regulative iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Osobni podaci korisnika ustupljeni u svrhu upita za ponude čuvaju se 3 godine. Ukoliko se koriste u statističke svrhe sa ciljem unapređenja razine naše usluge podaci se anonimiziraju na način da gube svaku poveznicu sa konkretnom osobom.

Prava korisnika

Korisniku je zajamčen niz prava vezano uz čuvanje i obradu osobnih podataka.

To su slijedeća prava :
 • Smiju biti korišteni oni osobni podaci koji su navedeni pod Svrhom obrade podataka u ovom dokumentu i točno za opisanu svrhu.
 • Korisnik ima pravo informiranja u najkraćem mogućem roku koji se osobni podaci čuvaju i u koju svrhu se čuvaju.
 • Korisnik ima pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka.
 • Korisnik ima pravo informiranja o sigurnosno-tehničkim mjerama zaštite osobnih podataka.
 • Korisnik ima pravo povlačenja suglasnosti o obradi vlastitih osobnih podataka tj. pravo na zaborav.
 • Korisnik ima pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.
Bilo kojeg od ovih prava moguće je ostvariti u svakom trenutku :
 • Pozivom na broj telefona : 091/530 13 34 , 098/575 313
 • Slanjem zahtjeva na email adresu : info@mmlegal.hr
 • Slanjem zahtjeva na adresu : M&M LEGAL, Rudarska 1, Labin 52220
Ova izjava o privatnosti važeća je od 02.08.2021. godine.