Djelatnosti

javna nabava (izrada dokumentacije za Naručitelje i Ponuditelje)

ishodovanje dokumentacije za gradnju (od definiranja namjene zemljišta, izrade preko ovlaštenih arhitekata i geodeta tehničke dokumentacije, pribave akata za gradnju, posredovanja u odabiru najpovoljnijeg izvoditelja građevinskih radova, pronalazak najpovoljnijeg nadzornog inženjera nad izvođenjem građevinskih radova ,do predaje same nekretnine našim klijentima)

posredovanje u prometu nekretninama -kupnja i prodaja